Privacy- & cookiebeleid – CompareMySolar.nl

CompareMySolar is een vergelijkings-website voor zonnepanelen van lokale installateurs, te vinden op www.comparemysolar.nl alsmede via implementaties van de CompareMySolar zonnepanelen-vergelijking of de websites van Affiliate(s). Persoonlijke gegevens van bezoekers van CompareMySolar worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. CompareMySolar houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) tot 25 mei 2018 en vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU GDPR).
Vastleggen, verwerking en verwijdering van gegevens
Wanneer u een offerte-aanvraag voor zonnepanelen indient op een van de websites van CompareMySolar, zal u worden gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken: woonadres, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van CompareMySolar te vallen. Uw gegevens worden met uw toestemming doorgestuurd door CompareMySolar aan de door u geselecteerde zonnepanelen installateurs voor de afhandeling van de offerte-aanvraag en indien van toepassing de relevante CompareMySolar Affiliate voor informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten.
CompareMySolar gebruikt uw gegevens voor het telefonisch contact opnemen omtrent de offerte-aanvraag, het toesturen van informatie over de offerte-aanvraag en het toesturen van een verzoek om feedback over de door u geselecteerde zonnepanelen installateurs. Als u geen prijs stelt op informatie van CompareMySolar dan kunt u dit aangeven via het e-mailadres info@comparemysolar.nl.
CompareMySolar bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, met een maximum van 2 jaar. Uw gegevens kunnen binnen dat tijdsbestek alleen worden ingezien door de twee werknemers van CompareMySolar en de Zonnepanelen Installateurs waar u heeft gekozen een offerte aan te vragen. De termijn van 2 jaar wordt gehanteerd omdat het redelijkerwijs te verwachten is dat elke offerteaanvraag binnen die periode is afgehandeld.
Clickgedrag, gebruik van cookies en links naar websites
De websites van CompareMySolar maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van functionele cookies die strikt noodzakelijk voor de dienst zijn en er hoeft derhalve ook geen cookiemelding getoond te worden. In de cookie wordt een php sessie opgebouwd die zorgt dat uw gegevens op verschillende pagina's binnen CompareMySolar worden meegenomen. Een geregistreerde die geen cookies accepteert, heeft slechts beperkte toegang tot de betreffende site. Er worden geen tracking cookies gebruikt.
Op de websites van CompareMySolar staan hyperlinks naar andere websites. De websites van CompareMySolar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar wordt doorverwezen.
Wijzigingen en Vragen
CompareMySolar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen de CompareMySolar via het e-mailadres info@comparemysolar.nl.