Algemene Voorwaarden – CompareMySolar


Artikel 1 - Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op Bezoeker die gebruikt maakt van de CompareMySolar-sites.
Bezoeker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de CompareMySolar-sites bezoekt. Bezoeker kan contactgegevens achterlaten om gratis en vrijblijvend zonnepanelen-offertes van door Bezoeker geselecteerde Zonnepanelen Installateurs te verkrijgen.
CompareMySolar-sites: de sites van CompareMySolar waarin de zonnepanelen-vergelijking is opgenomen, waaronder begrepen implementaties van de CompareMySolar zonnepanelen-vergelijking op de website(s) van Affiliate(s).
Affiliate: partij waarmee CompareMySolar een overeenkomst heeft gesloten en als Affiliate gerechtigd is om de zonnepanelen-vergelijking van CompareMySolar in hun eigen website te implementeren.
Zonnepanelen Installateur(s): partij waarmee CompareMySolar een overeenkomst heeft gesloten en die als Zonnepanelen Installateur gerechtigd is om in de zonnepanelen-vergelijking van CompareMySolar te staan. Zonnepanelen Installateurs zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het maken van de gratis en vrijblijvende offerte voor zonnepanelen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de CompareMySolar-sites en op het plaatsen van offerte-aanvragen via deze websites bij Zonnepanelen Installateurs.
2.2 Bezoeker aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra Bezoeker een offerte-aanvraag doet via CompareMySolar-sites door de checkbox aan te vinken.
2.3 CompareMySolar kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op de CompareMySolar-sites worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Bezoeker geplaatste offerte-aanvraag.
2.4 CompareMySolar is (en wordt) geen partij bij de offerte-aanvraag die tussen Bezoeker en Zonnepanelen Installateur tot stand komt. CompareMySolar vervult uitsluitend een faciliterende rol als aanbieder van de zonnepanelen-vergelijking van de CompareMySolar–sites.
2.5 Affiliate(s) zijn (en worden) geen partij bij de offerte-aanvraag die tussen Bezoeker en Zonnepanelen Installateur tot stand komt.

Artikel 3 - Gebruik gegevens
3.1 CompareMySolar zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die CompareMySolar verkrijgt uit hoofde van deze dienstverlening. CompareMySolar committeert zich tot 25 mei 2018 aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (EU GDPR).
3.3 Bezoeker stemt ermee in dat CompareMySolar het e-mailadres en de contactgegevens zal gebruiken voor het telefonisch contact opnemen met de Bezoeker omtrent de offerte-aanvraag, het toesturen van informatie over de offerte-aanvraag en een nieuwsbrief over zonnepanelen, en het toesturen van een verzoek om feedback over de door Bezoeker geselecteerde Zonnepanelen Installateurs.
3.2 Bezoeker stemt ermee in dat CompareMySolar het e-mailadres en de contactgegevens aan de door Bezoeker geselecteerde Zonnepanelen Installateurs zal doorsturen, zodat de gratis offerte-aanvragen voor zonnepanelen gerealiseerd en verder afgehandeld kunnen worden.
3.3 Bezoeker stemt ermee in dat CompareMySolar het e-mailadres en de contactgegevens aan Affiliate zal doorsturen om te gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van Affiliate over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Affiliate.
3.4 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, met betrekking tot de reviews en eventuele andere content op de CompareMySolar-sites, berust uitsluitend bij CompareMySolar.